Projeler

ERDEMİR - HAVA AYRIŞTIRMA FAB.

CKV Ekon arasında yapılan sözleşme gereği, işin başlamasından önce, operasyonlara yönelik gerekli ön çalışmalar yapılmış, buna paralel kaldırma ve ringing planlarıda hazırlanarak, Ekon ve Sanso'ya iletilmiştir. Söz konusu Cold Box Grubu 3 parçadan oluşmaktadır. 2 Parça Cold Box,
Alt Blok; 6 x 7 x 24 (Y)m. 100 t.
Üst Blok; 6 x 7 x 35 (Y)m. 130 t.
1 Parça Hex-Box, 7 x 8 x 14 (Y) m. 80 t.Sanso ve Ekon ile mutabık kalınarak oluşan montaj planı, önce Cold Box'ın alt bloğu ve HexBox, daha sonra da Cold Box'ın üst bloğunun yerlerine konması şeklinde oluşmuştur. Bu işler için öngörülen vinçler ise;
Kaldırma Vinci: CC2800 Demag (84 m. ana Bom) ile
Kuyruk Vinci: LT 1250 Liebherr (29 m. ana Bom)
olarak belirlenmiştir.


Diğer taraftan, bütün olumsuz koşullarda (Hava şartları, Zemin, ara montajlar, vb.) göz önünde bulundurularak, komple operasyonun azami 7 gün içerisinde tamamlanması öngörülmüştür.

Zemin hazırlıklarının taleplerimiz doğrultusunda tamamlanmasını takiben hava koşullarına bağlı olarak operasyonun ilk günü sabahı, öncelikle Coldbox alt bloğu montajı yapılmış, daha sonrada hexBox yerleştirilmiştir.Bu yerleştirmeleri takiben Ekon Hızlı bir şekilde blokların montajını ve sabitlenmesini sağlanmıştır.

İşin başlamasından önce yapılan ön incelemeler, operasyon yerinin görülmesini takiben ; operasyonu adım adım tanımlayan “ringing planları” CKV tarafından hazırlanarak ilgili firmalara iletilmiş ve yapılan kısa bir değerlendirme toplantısını takiben onaylar alınarak işleme başlanmıştır.


Bölgede, rüzgarın özellikle öğleden sonraları etkili olması, ColdBox üst bloğunun ertesi gün öğleden önce yerleştirilmesi yönünde karar verilesine yol açmıştır. Ertesi günde yapılan planlı ve sağlıklı bir çalışma ile söz konusu blok yerine konmuştur.
Daha sonra, yaklaşık bir hafta ilave çalışma ile sisteme ait bütün platform, merdiven vb. aksesuarlar LT1250 nin yardımıyla yerlerine monte edilmişlerdir.