Projeler

YİBİTAŞ - LAFARGE A.Ş. / YOZGAT ÇİMENTO FABRİKASI

Farklı Projelere yönelik görüşmeler neticesinde oluşan yakınlık ve güven sonucunda, Handar Ltd. Şti. söz konusu projede CKV ile çalışmak istediğini ve bunun için de gerekli makinelerin seçiminin yapılmasını talep etmiştir. Proje temel olarak siklonların ve fırının tadili ve ilgili komponentlerin montajı olarak özetlenebilir.

İşin üretim ve montaj dahil komple Handar Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda olması, işverenin standartları ve süre baskısı; projenin hassasiyetle ele alınmasını gerektirmekteydi. CKV tarafından önerilen ve mutabık kalınarak sahaya sürülen vinçler ise; Liebherr LTM 1220 ve LTM 1120 idi. Daha sonra , koşullar dikkate alınarak Demag AC 1600 de takviye olarak işin bir kısmında yer almıştır.

Projenin bir bölümünde 4 adet silon grubu sökülerek yerlerine yerlştirilmiştir. Bu grupta yer alan parçalar; 4-13 ton arasındaydı. parçaların sökülüp takıldığı yükseklikler 30- 68 m. arsında değişmekte olup 10 m. lik kolonlar arası genişliklerden geçirilmişlerdir.
Bu grupta yer alan gaz kanallarına ait 13 parça da yine aynı yüksekliklerde yerlerine monte edilmişlerdir. Diğer taraftan, fırına yönelik işlemler için, öncelikle fırın (50 t.) askıya alınarak köprü semerlere yerleştirildi. ve revizyon işlemlerine geçildi. Fırının farklı kesitlerinden, 8-10 t. arasında ağırlıkları olan parçalar kesilerek alındı ve yenilendi. Bütün işlemlerde seçilen ve takviye olarak sahaya yollanan vinçlerimiz başarıyla görevlerini yerine getirmiştir. bunun yanında CKV servis ve bakım ekibi de gerekli zamanlarda müdahaleleri yerine getirerek işlerin aksamasını önlemişlerdir. İş yaklaşık 45 günde tamamlanmıştır.